Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Θεωρία Υπολογισμού
Θεωρία Υπολογισμού (NOC143)
Καθηγητής: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος