Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Οικονομική, Πολιτική και Νομική Μετάφραση EL-EN I
Οικονομική, Πολιτική και Νομική Μετάφραση EL-EN I (NOC192)
Καθηγητής: ΣΩΣΩΝΗ ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Ανταλλαγή Αρχείων