Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ειδικά Θέματα Ακουστικής
Ειδικά Θέματα Ακουστικής (NOC218)
Καθηγητής: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος