Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ΙΙ: Κείμενα Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας, Τέχνης και Πολιτικής στον 20ο αιώνα
Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ΙΙ: Κείμενα Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας, Τέχνης και Πολιτικής στον 20ο αιώνα (NOC292)
Καθηγητής: Σπύρος Καλτσάς (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Ομάδες Χρηστών

Ανταλλαγή Αρχείων

Περιγραφή Μαθήματος