Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ταυτότητα Πλατφόρμας

Ταυτότητα Πλατφόρμας
Η πλατφόρμα Ionio e-Class είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στο Ionio University.

Η έκδοση της πλατφόρμας είναι: eClass 1.7.2  

Η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά 804 μαθήματα
  391 ανοιχτά,
  319 απαιτούν εγγραφή,
  94 κλειστά

H πλατφόρμα διαθέτει 7440 εγγεγραμένους χρήστες
  214 Καθηγητές,
  7212 Φοιτητές και
  14 Επισκέπτες Φοιτητές
Υπεύθυνος Υποστήριξης: noc noc