Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ταυτότητα Πλατφόρμας

Ταυτότητα Πλατφόρμας
Η πλατφόρμα Ionio e-Class είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στο Ionio University.

Η έκδοση της πλατφόρμας είναι: eClass 1.7.2  

Η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά 891 μαθήματα
  415 ανοιχτά,
  369 απαιτούν εγγραφή,
  107 κλειστά

H πλατφόρμα διαθέτει 8782 εγγεγραμένους χρήστες
  248 Καθηγητές,
  8518 Φοιτητές και
  16 Επισκέπτες Φοιτητές
Υπεύθυνος Υποστήριξης: noc noc