Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ταυτότητα Πλατφόρμας

Ταυτότητα Πλατφόρμας
Η πλατφόρμα Ionio e-Class είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στο Ionio University.

Η έκδοση της πλατφόρμας είναι: eClass 1.7.2  

Η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά 914 μαθήματα
  420 ανοιχτά,
  381 απαιτούν εγγραφή,
  113 κλειστά

H πλατφόρμα διαθέτει 8979 εγγεγραμένους χρήστες
  255 Καθηγητές,
  8705 Φοιτητές και
  19 Επισκέπτες Φοιτητές
Υπεύθυνος Υποστήριξης: noc noc