Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ταυτότητα Πλατφόρμας

Ταυτότητα Πλατφόρμας
Η πλατφόρμα Ionio e-Class είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στο Ionio University.

Η έκδοση της πλατφόρμας είναι: eClass 1.7.2  

Η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά 813 μαθήματα
  397 ανοιχτά,
  319 απαιτούν εγγραφή,
  97 κλειστά

H πλατφόρμα διαθέτει 8025 εγγεγραμένους χρήστες
  224 Καθηγητές,
  7786 Φοιτητές και
  15 Επισκέπτες Φοιτητές
Υπεύθυνος Υποστήριξης: noc noc