Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ταυτότητα Πλατφόρμας

Ταυτότητα Πλατφόρμας
Η πλατφόρμα Ionio e-Class είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στο Ionio University.

Η έκδοση της πλατφόρμας είναι: eClass 1.7.2  

Η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά 821 μαθήματα
  379 ανοιχτά,
  342 απαιτούν εγγραφή,
  100 κλειστά

H πλατφόρμα διαθέτει 8218 εγγεγραμένους χρήστες
  230 Καθηγητές,
  7972 Φοιτητές και
  16 Επισκέπτες Φοιτητές
Υπεύθυνος Υποστήριξης: noc noc