Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ταυτότητα Πλατφόρμας

Ταυτότητα Πλατφόρμας
Η πλατφόρμα Ionio e-Class είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στο Ionio University.

Η έκδοση της πλατφόρμας είναι: eClass 1.7.2  

Η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά 942 μαθήματα
  445 ανοιχτά,
  386 απαιτούν εγγραφή,
  111 κλειστά

H πλατφόρμα διαθέτει 9060 εγγεγραμένους χρήστες
  258 Καθηγητές,
  8781 Φοιτητές και
  21 Επισκέπτες Φοιτητές
Υπεύθυνος Υποστήριξης: noc noc