Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ταυτότητα Πλατφόρμας

Ταυτότητα Πλατφόρμας
Η πλατφόρμα Ionio e-Class είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στο Ionio University.

Η έκδοση της πλατφόρμας είναι: eClass 1.7.2  

Η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά 855 μαθήματα
  394 ανοιχτά,
  356 απαιτούν εγγραφή,
  105 κλειστά

H πλατφόρμα διαθέτει 8311 εγγεγραμένους χρήστες
  242 Καθηγητές,
  8053 Φοιτητές και
  16 Επισκέπτες Φοιτητές
Υπεύθυνος Υποστήριξης: noc noc