Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ταυτότητα Πλατφόρμας

Ταυτότητα Πλατφόρμας
Η πλατφόρμα Ionio e-Class είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στο Ionio University.

Η έκδοση της πλατφόρμας είναι: eClass 1.7.2  

Η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά 810 μαθήματα
  395 ανοιχτά,
  323 απαιτούν εγγραφή,
  92 κλειστά

H πλατφόρμα διαθέτει 7455 εγγεγραμένους χρήστες
  215 Καθηγητές,
  7226 Φοιτητές και
  14 Επισκέπτες Φοιτητές
Υπεύθυνος Υποστήριξης: noc noc