Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Επικοινωνία

Επικοινωνία
Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Υποστήριξης της πλατφόρμας Ionio e-Class με τους παρακάτω τρόπους:
   Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Ionio University

 
   Τηλ:
Fax:
 
  
e-mail: