Αρχική Σελίδα  >  Χρήσιμα Εγχειρίδια  >  Οδηγός Χρήστη - Καθηγητή
Οδηγός Χρήστη - Καθηγητή

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Εγγραφή
Άδεια εισόδου
Χαρτοφυλάκιο Χρήστη
Αλλαγή του προφίλ μου
Δημιουργία μαθήματος
Εγγραφή σε μάθημα
Το Ημερολόγιο μου
Οι Ανακοινώσεις μου
Έξοδος
Ηλεκτρονικό Μάθημα
Επικοινωνία με τους Φοιτητές
Περιγραφή Μαθήματος
Ατζέντα
Έγγραφα
Ανακοινώσεις
Περιοχή Συζητήσεων
Σύνδεσμοι
Εργασίες Φοιτητών
Ομάδες Χρηστών
Ασκήσεις
Βίντεο
Κουβέντα
Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων
Διαχείριση Χρηστών
Στατιστικά
Προσθήκη Νέου Υποσυστήματος
Διαχείριση Μαθήματος

Εισαγωγή

Η πλατφόρμα eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Στόχος της είναι η υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και η ενίσχυση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Κεντρικός ρόλος είναι αυτός του χρήστη - καθηγητή ο οποίος μπορεί εύκολα και γρήγορα να δημιουργεί εύχρηστα και λειτουργικά ηλεκτρονικά μαθήματα.

Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδομητική χρήση του Διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, υποστηρίζεται η ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση καιπαρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της κλασσικής διδασκαλίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ενός δυναμικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό για τον εγγεγραμμένο χρήστη - καθηγητή της πλατφόρμας όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι λειτουργίες και οι δυνατότητες της πλατφόρμας. Ειδικότερα περιγράφονται οι διαδικασίες δημιουργίας και διαχείρισης των ηλεκτρονικών μαθημάτων, η οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, η ηλεκτρονική υποβολή και βαθμολόγηση των εργασιών, η περιγραφή της ταυτότητας του μαθήματος, η δημοσίευση της ατζέντας, η αποστολή ενημερωτικών ανακοινώσεων, η δημιουργία κι οργάνωση ομάδων εργασίας και περιοχών συζητήσεων, η δημιουργία ασκήσεων αυτοαξιολόγησης κλπ.

Επιστροφή στα περιεχόμενα


Εγγραφή

Για την είσοδο σας στην πλατφόρμα με την ιδιότητα του καθηγητή, θα πρέπει να αποκτήσετε λογαριασμό που διαθέτει τα κατάλληλα δικαιώματα. Για την απόκτηση ενός τέτοιου λογαριασμού, ακολουθήστε τα παρακάτω 3 βήματα:

Βήμα 1: Επιλέξτε από την αρχική σελίδα της πλατφόρμας το σύνδεσμο "Εγγραφή Καθηγητή"


Βήμα 2: Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας στη φόρμα που εμφανίζεται. Πιο αναλυτικά, θα πρέπει να συμπληρώσετε:

 1. Τα προσωπικά σας στοιχεία. Όνομα, Επώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 2. Το επιθυμητό όνομα χρήστη. Πρόκειται για το όνομα χρήστη (username) με το οποίο θα σας αναγνωρίζει το σύστημα. Προσοχή: το username θα πρέπει να γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες και να μην περιέχει ειδικούς χαρακτήρες, παρά μόνο γράμματα ή/και αριθμούς.
 3. Τα σχόλια στα οποία θα πρέπει να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να εγγραφείτε ως καθηγητής στην πλατφόρμα.
 4. Επιλέξτε από τη λίστα τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο ανήκετε.

Βήμα 3: Τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη «Αποστολή», ώστε να αποσταλεί η αίτησή σας στον υπεύθυνο διαχειριστή της πλατφόρμας.Ο διαχειριστής της πλατφόρμας θα παραλάβει την αίτηση σας και αφού την επεξεργαστεί θα αποστείλει στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής σας, στο οποίο θα αναφέρεται το Όνομα Χρήστη (username) και το Συνθηματικό (password) για την πρόσβασή σας στο σύστημα.

Αν από τα στοιχεία που δηλώσατε δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια η ταυτότητα σας ο λόγος για τον οποίο αιτείστε εγγραφή ως καθηγητής, ο διαχειριστής θα επικοινωνήσει μαζί σας στο e-mail ή το τηλέφωνο που δηλώσατε προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες διευκρινίσεις και στη συνέχεια να προβεί στη δημιουργία του λογαριασμού σας.

Σημείωση: Αν το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο ανήκετε διαθέτει υπηρεσία καταλόγου χρηστών (LDAP), κι εσείς διαθέτετε ήδη το προσωπικό σας λογαριασμό εκεί, τότε ο διαχειριστής θα δημιουργήσει για εσάς έναν λογαριασμό καθηγητή που θα επικοινωνεί με την υπηρεσία καταλόγου χρηστών του Ιδρύματος σας, ώστε να διατηρείτε τα ίδια username και password. Σε κάθε περίπτωση στο μήνυμα που θα λάβετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο με την επιβεβαίωσης της εγγραφής σας, θα αναφέρεται ρητά αν αξιοποιήθηκε αυτή η δυνατότητα για την πρόσβασή σας στο σύστημα.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΆδεια Εισόδου

Αφού λοιπόν αποκτήσετε λογαριασμό με δικαιώματα καθηγητή στην πλατφόρμα, θα πρέπει κάθε φορά που επισκέπτεστε την πλατφόρμα να πληκτρολογείτε στην αρχική σελίδα το Όνομα Χρήστη (username) και το προσωπικό σας Συνθηματικό (password). Με τον τρόπο αυτό θα έχετε πρόσβαση ως χρήστης - καθηγητής σε όλες τις λειτουργίες της πλατφόρμας eClass, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΧαρτοφυλάκιο Χρήστη

Με την είσοδό σας στην πλατφόρμα (εισαγωγή username και password) θα βρεθείτε στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο.

Στην αριστερή στήλη, έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά από επιλογές που αφορούν τη δημιουργία μαθήματος, την εγγραφή σε υπάρχων μάθημα, τη διαμόρφωση του προφίλ σας, τη διαχείριση των μαθημάτων σας κλπ, τα οποία θα παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Στην δεξιά στήλη, θα βρείτε μια λίστα με τα μαθήματα που υποστηρίζετε ως καθηγητής καθώς και μία λίστα με τα μαθήματα που παρακολουθείτε εφόσον βέβαια έχετε εγγραφεί σε κάποιο υπάρχων μάθημα.

Στα μαθήματα που υποστηρίζετε ως καθηγητής υπάρχει δεξιά η επιλογή «Διαχείριση» του μαθήματος ενώ κάνοντας κλικ στον τίτλο του μαθήματος εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό μάθημα με δικαιώματα καθηγητή.

Αντίστοιχα στα μαθήματα που παρακολουθείτε έχοντας κάνει εγγραφή υπάρχει δεξια η επιλογή «Απεγγραφή» ώστε να το διαγράψετε από τη λίστα, ενώ κάνοντας κλικ στον τίτλο του μαθήματος εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό μάθημα με δικαιώματα χρήστη φοιτητή.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΑλλαγή του προφίλ μου

Επιλέξτε «Αλλαγή του προφίλ μου» στην αριστερή στήλη στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, και αλλάξτε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως, το όνομα χρήστη, το συνθηματικό σας, τη διεύθυνσή e-mail ή τον αριθμό μητρώου σας. Για να αλλάξετε τα παραπάνω στοιχεία πληκτρολογείστε στα αντίστοιχα πεδία τα καινούρια στοιχεία. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη «Αλλαγή».Παράλληλα στο κάτω μέρος της οθόνης κάτω από τα πεδία με τα προσωπικά σας στοιχεία, εμφανίζονται επίσης οι 10 τελευταίες επισκέψεις σας στην πλατφόρμα eClass.

Σημείωση για τους χρήστες LDAP: Οι χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία καταλόγου (LDAP) για την είσοδό τους στην πλατφόρμα δεν μπορούν να κάνουν αλλαγές στο προφίλ τους. Οι αλλαγές αυτές πρέπει να γίνονται σε συνεννόηση με τον διαχειριστή της υπηρεσία καταλόγου του ιδρύματός τους.

Διαγραφή Λογαριασμού : Τέλος σας παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής του λογαριασμού σας από την πλατφόρμα. Ωστόσο για να διαγραφείτε πρέπει πρώτα τα απεγγραφείτε από όλα τα μαθήματα που υποστηρίζετε ή παρακολουθείτε και στην συνέχεια να επιλέξετε το σύνδεσμο «Διαγραφή Λογαριασμού» στο πάνω μέρος της οθόνης. Πριν διαγραφεί ο λογαριασμός σας θα σας ζητηθε επιβεβαίωση.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΔημιουργία μαθήματος

Η Δημιουργία Μαθήματος είναι η πιο σημαντική ενέργεια του χρήστη - καθηγητή στην πλατφόρμα. Ειδικότερα, για να δημιουργήσετε ένα νέο μάθημα επιλέξτε "Δημιουργία Μαθήματος" στην αριστερή στήλη στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, και συμπληρώστε τα στοιχεία του νέου μαθήματος στη φόρμα δημιουργίας. Προσοχή όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Ειδικότερα:

 • Πληκτρολογήστε έναν τίτλο και μια σύντομη περιγραφή για το μάθημα.
 • Επιλέξτε από τη λίστα "Σχολή/Τμήμα" τη Σχολή ή το Τμήμα στα πλαίσια του οποίου προσφέρεται το μάθημα
 • Επιλέξτε από την "Κατηγορία Μαθήματος" αν το μάθημα είναι προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό.
 • Εισάγετε τα ονόματα των καθηγητών που παραδίδουν το μάθημα. Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα στο πεδίο αυτό το δικό σας όνομα. Αν οι καθηγητές είναι περισσότεροι, προσθέστε τα ονόματά τους μετά το δικό σας.
 • Επιλέξτε από τη λίστα "Γλώσσα", τη γλώσσα στην οποία θέλετε να εμφανίζονται οι επιλογές το δικτυακού τόπου του μαθήματος.
 • Τέλος κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη «Δημιουργία». Αυτόματα θα δημιουργηθεί το ηλεκτρονικό μάθημα και θα παραχωρηθεί στον εξυπηρετητή ο προβλεπόμενος από τους διαχειριστές χώρος.

Να σημειωθεί κάθε χρήστης - καθηγητής μπορεί να δημιουργεί στην πλατφόρμα όσα μαθήματα επιθυμεί χωρίς να υπάρχει ανώτατο όριο.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΕγγραφή σε μάθημα

Επιλέγοντας «Εγγραφή σε μάθημα» στην αριστερή στήλη στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, θα μεταφερθείτε στη λίστα μαθημάτων στην οποία μπορείτε να επιλέξετε ποια από τα διαθέσιμα μαθήματα θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσωπική σας λίστα παρακολούθησης.

Ο κατάλογος των μαθημάτων που εμφανίζεται περιέχει τα διαθέσιμα μαθήματα χωρισμένα σε ομάδες ανάλογα με το τμήμα στο οποίο ανήκουν. Επιλέξτε αρχικά το Τμήμα και κατόπιν τα μαθήματα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε μαρκάροντας το κουτί επιλογής (checkbox). Έχοντας τελειώσει με τις επιλογές σας κάντε κλικ στο πλήκτρο με την ένδειξη «Υποβολή αλλαγών» και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνετε τον καθορισμό του προσωπικού σας καταλόγου μαθημάτων που παρακολουθείτε.

Τώρα, στο προσωπικό σας Χαρτοφυλάκιο θα υπάρχουν στη λίστα των μαθημάτων που παρακολουθώ όλα τα μαθήματα που επιλέξατε. Κάνοντας κλικ στον τίτλο του μαθήματος, που επιθυμείτε εισέρχεστε στο χώρο του μαθήματος με δικαιώματα χρήστη - φοιτητή.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΤο Ημερολόγιο μου

Επιλέγοντας «Το Ημερολόγιο μου» στην αριστερή στήλη στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, μπορείτε να δείτε ένα ημερολόγιο με τα γεγονότα που έχουν συμπεριληφθεί στην ατζέντα όλων των μαθημάτων στα οποία είστε εγγεγραμμένος ή υποστηρίζεται ως καθηγητής. Με το τρόπο αυτό μπορείτε να οργανώσετε καλύτερα το πρόγραμμά σας (εβδομαδιαίο / μηνιαίο) στην πλατφόρμα.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Οι Ανακοινώσεις μου

Επιλέγοντας «Οι Ανακοινώσεις μου» στην αριστερή στήλη στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, μπορείτε να δείτε τις ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί στα μαθήματά που υποστηρίζετε ή παρακολουθείτε. Με τον τρόπο αυτό σας δίνεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για όλα τα μαθήματα που βρίσκονται στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο χωρίς να χρειάζεται να ελέγξετε καθένα ξεχωριστά.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΈξοδος

Τέλος, αφού ολοκληρώσετε τη διαχείριση ή την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών σας μαθημάτων μπορείτε να αποσυνδεθείτε από την πλατφόρμα eClass. Κάντε κλικ στην επιλογή «Έξοδος» η οποία βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνη σας. Με αυτό τον τρόπο ενημερώνετε την πλατφόρμα για το τέλος της συνόδου κι έτσι αποφεύγεται η χρήση της πλατφόρμας από κάποιον άλλο χρήστη με τα δικά σας στοιχεία. Η ενέργεια αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών σας μαθημάτων όταν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστους υπολογιστές.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΗλεκτρονικό Μάθημα

Το Ηλεκτρονικό Μάθημα αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της πλατφόρμας eClass. Κάθε μάθημα αποτελεί μια αυτόνομη οντότητα στην πλατφόρμα η οποία ενσωματώνει μια σειρά από υποσυστήματα. Ουσιαστικά το ηλεκτρονικό μάθημα είναι μια αρθρωτή δομή, η οποία οργανώνεται και διαχειρίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή, ανάλογα με το υλικό που διαθέτει και το μοντέλο ηλεκτρονικής μάθησης που θα υιοθετήσει (από μια απλή ενημερωτική ιστοσελίδα έως ένα πλήρως δυναμικό περιβάλλον εκπαίδευσης).

Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Αφού έχετε δημιουργήσετε το Ηλεκτρονικό Μάθημα, μπορείτε να εισέρχεστε κάθε φορά στο περιβάλλον του μαθήματος με δικαιώματα χρήστη - καθηγητή, κάνοντας κλικ στον τίτλο του από τη «λίστα μαθημάτων που υποστηρίζω ως καθηγητής» στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο. Η οθόνη του μαθήματος για τον χρήστη - καθηγητή έχει την παρακάτω μορφή.

Στην κορυφή της οθόνης υπάρχει ο χώρος ταυτότητας του ηλεκτρονικού μαθήματος όπου αναφέρονται βασικές πληροφορίες (τίτλος, κωδικός, υπεύθυνος καθηγητής, τμήμα, κλπ). Δίπλα στο όνομα του υπεύθυνου καθηγητή υπάρχει η επιλογή «email», η οποία επιτρέπει στους εγγεγραμμένους χρήστες - φοιτητές, που έχουν ορίσει email διεύθυνση στο προφίλ τους, να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος. Ακριβώς από κάτω υπάρχει χώρος για το εισαγωγικό κείμενο περιγραφής του μαθήματος. Επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αλλαγή» μπορείτε να τροποποιήσετε/προσθέσετε το κείμενο. Τέλος μπορείτε να επιλέξετε «Διαγραφή» για να αφαιρέσετε το εισαγωγικό κείμενο του μαθήματος.

Μπάρα εργαλείων κειμενογράφου

Για την μορφοποίηση του εισαγωγικού κειμένου του μαθήματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μπάρα εργαλείων του ενσωματωμένου κειμενογράφου. Ειδικότερα, οι δυνατότητες που σας προσφέρονται είναι οι εξής:

 • επιλέγετε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος, χρώμα των γραμμάτων και το χρώμα του φόντου για το κείμενο που θα πληκτρολογήσετε.
 • επιλέγετε τα γράμματα να εμφανίζονται έντονα, πλάγια ή υπογραμμισμένα.
 • ορίζετε τη στοίχιση του κειμένου και ν επιλέγετε αν το κείμενο να εμφανίζεται σε ταξινομημένο ή μη ταξινομημένο κατάλογο.
 • μπορείτε να εισάγετε ένα σύνδεσμο ή μια εικόνα στο κείμενό σας,
 • μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κώδικα σε HTML.

Για να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα εργαλεία του ενσωματωμένου κειμενογράφου πρέπει να κάνετε κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο. Επίσης, όταν πληκτρολογείτε το κείμενο με το συνδυασμό πλήκτρων «shift + enter» μπορείτε να αλλάζετε γραμμή, ενώ πατώντας απλά «enter» αλλάζετε παράγραφο.

Αν δεν βλέπετε την μπάρα εργαλείων κειμενογράφου βεβαιωθείτε ότι έχετε στον browser σας ενεργοποιημένη την Javascript. Αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer, από τα μενού επιλέξτε διαδοχικά Internet Options/Security/Custom Level / Security Options και μαρκάρετε την επιλογή "Scripting of java applets". Αν χρησιμοποιείτε Netscape / Mozilla, από τα μενού επιλέξτε διαδοχικά Edit / Preferences / Advanced / Scripts and Plugins και μαρκάρετε την επιλογή "Enable Java script for Navigator

Σημείωση: Κείμενο που αρχίζει με "http://" και κείμενο που περιέχει το σύμβολο "@" μετατρέπονται αυτόματα από το σύστημα σε υπερσυνδέσεις σε ιστοσελίδες ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίστοιχα. Αν θέλετε μπορείτε να επιλέξετε "Διαγραφή" για να αφαιρέσετε το κείμενο εισαγωγής για το μάθημα.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Υποσυστημάτων Μαθήματος

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το ηλεκτρονικό μάθημα αποτελεί μια αρθρωτή δομή από δώδεκα (12) Υποσυστήματα. Ο υπεύθυνος καθηγητής μπορεί να τα ενεργοποιεί και να τα απενεργοποιεί κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση) κάτω από τον τίτλο του κάθε υποσυστήματος. Τα ενεργά υποσυστήματα του μαθήματος εμφανίζονται με έντονο χρώμα στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας του μαθήματος, και είναι ορατά και από τους εκπαιδευόμενους (χρήστες - φοιτητές). Τα απενεργοποιημένα υποσυστήματα εμφανίζονται με αχνό χρώμα στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας του μαθήματος και δεν είναι ορατά από τους εκπαιδευόμενους (χρήστες - φοιτητές) Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως τα απενεργοποιημένα υποσυστήματα του μαθήματος παραμένουν λειτουργικά διατηρώντας την πληροφορία που τυχόν έχετε εισάγει. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος στο υποσύστημα «Έγγραφα» ακόμα κι αν το εν λόγω υποσύστημα είναι απενεργοποιημένο. Τα απενεργοποιημένα υποσυστήματα απλά είναι απλά δεν είναι ορατά από τους εκπαιδευόμενους (χρήστες - φοιτητές).

Επιστροφή στα περιεχόμενα


Επικοινωνία με τους Φοιτητές

Στην κεφαλίδα της κεντρικής σελίδας του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές πληροφορίες για την ταυτότητα του μαθήματος. Δίπλα στο όνομα του υπεύθυνου καθηγητή υπάρχει η επιλογή "email", η οποία επιτρέπει στους εγγεγραμμένους φοιτητές που έχουν ορίσει email διεύθυνση στο προφίλ τους να επικοινωνήσουν μέσω email με τον υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΠεριγραφή του μαθήματος

Το υποσύστημα «Περιγραφή Μαθήματος» σας επιτρέπει να αναρτήσετε χρήσιμες πληροφορίες (περιγραφή, στόχοι, δραστηριότητες, βοηθήματα, τρόποι αξιολόγησης, κλπ) για το μάθημα που διδάσκετε ώστε να ενημερωθούν οι φοιτητές που το παρακολουθούν. Για να προσθέσετε πληροφορίες για το μάθημα επιλέξτε το σύνδεσμο «Δημιουργία και Διόρθωση».

Επιλέξτε από τη λίστα την κατηγορία πληροφοριών που επιθυμείτε να προσθέσετε και κάντε κλικ στο πλήκτρο με την ένδειξη "Προσθήκη" για να προστεθεί η συγκεκριμένη κατηγορία Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που επιθυμείτε να προστεθούν σχετικά με την κατηγορία που επιλέξατε και κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Προσθήκη"

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες που περιέχει μια κατηγορία επιλέγοντας το εικονίδιο της τροποποίησης ή να διαγράψετε μια κατηγορία επιλέγοντας το εικονίδιο διαγραφής που βρίσκονται στην ίδια σειρά με την κατηγορία που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΑτζέντα

Το υποσύστημα Ατζέντα σας επιτρέπει να παρουσιάζετε με χρονολογική σειρά τα γεγονότα σταθμοί του μαθήματος (διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ). Για να προσθέσετε ένα νέο γεγονός στην Ατζέντα κάντε κλικ στο σύνδεσμο «Προσθήκη Γεγονότος».

Στη συνέχεια:

 • Επιλέξτε την ημερομηνία και τη διάρκεια (προαιρετικό) του γεγονότος που επιθυμείτε να προσθέσετε
 • Εισάγετε έναν τίτλο και κάποιες λεπτομέρειες για το γεγονός
 • Τέλος κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Προσθήκη" και το νέο γεγονός θα εμφανιστεί στον κατάλογο των γεγονότων της Ατζέντας.

Για να τροποποιήσετε ένα γεγονός

 • κάντε κλικ στο εικονίδιο της τροποποίησης δίπλα στο γεγονός που θέλετε να αλλάξετε, τροποποιήστε τις λεπτομέρειες και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Προσθήκη/Τροποποίηση".

Για να διαγράψετε ένα γεγονός

 • Kάντε κλικ στο εικονίδιο διαγραφής δίπλα στο γεγονός που θέλετε να διαγράψετε.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΈγγραφα

Τα Έγγραφα αποτελούν το χώρο όπου αποθηκεύεται, οργανώνεται και παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος. Ειδικότερα το υποσύστημα αυτό παρέχει έναν εύχρηστο μηχανισμό για τη διαχείριση, την οργάνωση και την ομαδοποίηση των εκπαιδευτικών αρχείων (κείμενα, παρουσιάσεις, εικόνες, διαγράμματα, κλπ) μέσα από ένα σύστημα καταλόγων και υποκαταλόγων.

Για να δημιουργήσετε έναν κατάλογο αρχείων

 • Eπιλέξετε το σύνδεσμο "Δημιουργία Καταλόγου"
 • Eισάγετε το όνομα του καταλόγου αρχείων και κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Δημιουργία Καταλόγου".

Για να μεταφορτώσετε (upload) ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας σε έναν κατάλογο αρχείων

 • Eπιλέξτε το σύνδεσμο που έχει τίτλο το όνομα του καταλόγου, στον οποίο επιθυμείτε να μεταφορτώσετε κάποιο αρχείο
 • Kάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Ανέβασμα"
 • Κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη «Browse» και πλοηγηθείτε στο τοπικό σας δίσκο επιλέγοντας το αρχείο που επιθυμείτε να μεταφορτώσετε και
 • Tέλος κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Ανέβασμα"

Σημείωση: Υπάρχουν δύο περιορισμοί μεγέθους. Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 8MB για να μεταφορτωθούν, και το συνολικό μέγεθος των αρχείων ενός μαθήματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 50MB. Εάν επιθυμείτε να αυξήσετε το διαθέσιμο χώρο επικοινωνήστε με την υπεύθυνο διαχειριστή της πλατφόρμας.

Για να μετονομάσετε ένα αρχείο

 • Kάντε κλικ στο εικονίδιο μολυβιού που βρίσκεται στη στήλη "Μετονομασία" που είναι στην ίδια σειρά με το αρχείο που επιθυμείτε να μετονομάσετε.
 • Τροποποιήστε το όνομα του αρχείου και κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Μετονομασία"

Για να προσθέσετε ένα σχόλιο

 • Κάντε κλικ στο εικονίδιο σχολίου που βρίσκεται στη στήλη "Σχόλια" που είναι στην ίδια σειρά με το αρχείο στο οποίο επιθυμείτε να προσθέσετε ένα σχόλιο.
 • Προσθέστε το σχόλιο στο πεδίο που εμφανίζεται και κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Προσθήκη / Αλλαγή".

Για να «κρύψετε» ένα αρχείο από τους εκπαιδευόμενους (χρήστες - φοιτητές):

 • Κάντε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στη στήλη «Ορατό/Αόρατο» που είναι στην ίδια σειρά με το αρχείο που πρόκειται να κρύψετε. Το εικονίδιο αλλάζει στο κλειστό εικονίδιο και το αρχείο δεν εμφανίζεται (άρα δεν είναι διαθέσιμο) στους εκπαιδευόμενους (χρήστες - φοιτητές) χωρίς όμως να διαγράφεται. Το ίδιο ισχύει και για τους καταλόγους.

Για να "εμφανίσετε" ένα κρυμμένο αρχείο στους χρήστες του συστήματος

 • Κάντε κλικ στο κλειστό εικονίδιο που βρίσκεται στη στήλη «Ορατό/Αόρατο» που είναι στην ίδια σειρά με το αρχείο που πρόκειται να γίνει ορατό. Το εικονίδιο αλλάζει σε ανοιχτό εικονίδιο και το αρχείο εμφανίζεται πλέον στους εκπαιδευόμενους (χρήστες - φοιτητές). Το ίδιο ισχύει και για τους καταλόγους.

Για να μετακινήσετε ένα αρχείο από έναν κατάλογο σε έναν άλλο

 • Κάντε κλικ στο εικονίδιο κίνησης που βρίσκεται στη στήλη "Μετακίνηση" που είναι στην ίδια σειρά με το αρχείο που πρόκειται να μετακινήσετε επιλέξετε από τον κατάλογο επιλογής που εμφανίζεται τον κατάλογο όπου θέλετε να μετακινηθεί το αρχείο

Για να διαγράψετε ένα αρχείο

 • Κάντε κλικ στο εικονίδιο διαγραφής που βρίσκεται στη στήλη «Διαγραφή» που είναι στην ίδια σειρά με το αρχείο που πρόκειται να διαγράψετε. Προσοχή το αρχείο διαγράφεται οριστικά.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΑνακοινώσεις

Το υποσύστημα Ανακοινώσεις επιτρέπει την ενημέρωση των εγγεγραμμένων χρηστών σε θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο μάθημα. Η πλατφόρμα eClass προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης των ανακοινώσεων. Ειδικότερα, για να προσθέσετε μια ανακοίνωση κάντε κλικ στο σύνδεσμο «Προσθήκη Ανακοίνωσης».

Στη συνέχεια:

 • Πληκτρολογήστε τον τίτλο της ανακοίνωσης καθώς και το κυρίως σώμα της ανακοίνωσης.
 • Επιλέξτε αν επιθυμείτε "Αποστολή (με email) της ανακοίνωσης στους εγγεγραμμένους χρήστες" κάνοντας κλικ στο κουτί επιλογής (checkbox) δίπλα από το σχετικό κείμενο.
 • Τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη «Προσθήκη».

Για να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα ανακοίνωση

 • κάντε κλικ στο εικονίδιο τροποποίησης δίπλα στην ανακοίνωση που θέλετε να αλλάξετε. Διορθώστε το κείμενο ανακοίνωσης και κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Προσθήκη".

Για να διαγράψετε μια υπάρχουσα ανακοίνωση

 • κάντε κλικ στο εικονίδιο διαγραφής δίπλα στην ανακοίνωση που θέλετε να διαγράψετε.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΠεριοχή Συζητήσεων

Η περιοχή συζητήσεων αποτελεί ένα υποσύστημα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή - εκπαιδευόμενου. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στους καθηγητές των ηλεκτρονικών μαθημάτων να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τις περιοχές συζητήσεων του μαθήματος. Ειδικότερα, αν έχετε δημιουργήσει ομάδες χρηστών έχει δημιουργηθεί και μια περιοχή συζήτησης για κάθε ομάδα χρηστών με όνομα το αντίστοιχο όνομα της ομάδας χρηστών.

Για να διαχειριστείτε την Περιοχή Συζητήσεων επιλέξτε το σύνδεσμο «Διαχείριση». Στη συνέχεια για να προσθέσετε μια νέα κατηγορία συζήτησης:

 • Εισάγετε ένα όνομα για την κατηγορία στο πεδίο «Κατηγορία» και κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη «Προσθήκη». Η κατηγορία που μόλις δημιουργήσατε δεν θα εμφανίζεται στους φοιτητές έως ότου προσθέσετε περιοχές συζητήσεων σε αυτήν.
 • Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μιας κατηγορίας πατώντας το εικονίδιο ή να διαγράψετε κάποια κατηγορία κάνοντας κλικ στο εικονίδιο διαγραφής.

Για να προσθέσετε νέα περιοχή συζήτησης

 • επιλέξτε το εικονίδιο το εικονίδιο διαχείρισης που βρίσκετε στη στήλη "Ενέργειες" που είναι στην ίδια σειρά με την κατηγορία που πρόκειται να αλλάξετε τις περιοχές συζήτησης.
 • Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μιας περιοχής συζήτησης πατώντας το εικονίδιο της τροποποίηση ή να διαγράψετε κάποια περιοχή συζήτησης πατώντας το εικονίδιο διαγραφής.

Για να αναρτήσετε ένα μήνυμα σε κάποιο ήδη υπάρχων θέμα, επιλέξτε τη συγκεκριμένη περιοχή συζήτησης κάνοντας κλικ πάνω στον αντίστοιχο τίτλο.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο θέμα

 • επιλέξτε τον σύνδεσμο «Νέο θέμα» (βλ Εικ.14)
 • πληκτρολογήστε τον τίτλο του θέματος στο πεδίο «Θέμα»,
 • εισάγετε τις λεπτομέρειες του θέματος για συζήτηση στο πεδίο «Σώμα Μηνύματος»
 • και τέλος πατήστε το πλήκτρο με την ένδειξη «Υποβολή». Αν τελικά δεν επιθυμείτε να δημιουργήσετε το συγκεκριμένο θέμα πατήστε το πλήκτρο με την ένδειξη "Ακύρωση Αποστολής".

Για να στείλετε μια απάντηση σε κάποιο υπάρχων θέμα:

 • κάντε κλικ στον τίτλο του θέματος και στη συνέχεια επιλέξτε τον σύνδεσμο «Απάντηση»
 • Πληκτρολογήστε την απάντησή σας στο πεδίο «Σώμα μηνύματος» και πατήστε το πλήκτρο με την ένδειξη «Υποβολή» για να καταχωρηθεί η απάντηση σας. Αν τελικά δεν επιθυμείτε να στείλετε απάντηση στο συγκεκριμένο θέμα πατήστε το πλήκτρο με την ένδειξη "Ακύρωση Αποστολής"

Επιστροφή στα περιεχόμεναΣύνδεσμοι

Το υποσύστημα Σύνδεσμοι σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε στο ηλεκτρονικό σας μάθημα χρήσιμες πηγές από το Διαδίκτυο και παράλληλα να τις ομαδοποιήσετε σε κατηγορίες.

Προσθήκη Συνδέσμου

Για να προσθέσετε ένα σύνδεσμο:

 • Εισάγετε τη URL διεύθυνση του συνδέσμου (π.χ. http://www.google.com/), το όνομα του συνδέσμου με το οποίο θα παρουσιάζεται καθώς και μια περιγραφή για το περιεχόμενο του συνδέσμου.
 • Στη συνέχεια επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θα ανήκει ο σύνδεσμος. Αν δεν επιλέξετε καμία κατηγορία ο σύνδεσμος θα εμφανιστεί στην κατηγορία «Γενικοί σύνδεσμοι».
 • Τέλος κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη «Προσθήκη».

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα, την περιγραφή ή την κατηγορία στην οποία ανήκει ένας σύνδεσμος πατώντας το εικονίδιο ή να διαγράψετε ένα σύνδεσμο πατώντας το εικονίδιο διαγραφής.

Προσθήκη Κατηγορίας

Για να προσθέσετε μια νέα κατηγορία συνδέσμων επιλέξτε "Προσθήκη κατηγορίας".

 • Πληκτρολογήστε το όνομα που επιθυμείτε να έχει η κατηγορία, μια περιγραφή της κατηγορίας και στο τέλος πατήστε το πλήκτρο "Προσθήκη".

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ή την περιγραφή μιας κατηγορίας συνδέσμων πατώντας το εικονίδιο της τροποποίησης. Επιλέγοντας το εικονίδιο διαγραφής διαγράφετε την κατηγορία και όλους τους συνδέσμους που περιέχει.Τέλος υπάρχει η επιλογή "Εμφάνιση" αν θέλετε να εμφανιστούν οι σύνδεσμοι που περιέχει μια κατηγορία και η επιλογή "Απόκρυψη" αν θέλετε να μην εμφανίζονται.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΕργασίες Φοιτητών

Το υποσύστημα Εργασίες Φοιτητών είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο μιας και επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση των εργασιών του μαθήματος. Ειδικότερα, παρέχει τη δυνατότητα να τοποθετηθούν οι εκφωνήσεις των εργασιών, ο τύπος τους και η ημερομηνία υποβολής. Στη συνέχεια επιτρέπει στους εγγεγραμμένους χρήστες - φοιτητές να ανεβάσουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα τις εργασίες τους μέχρι την ημερομηνία υποβολής και στη συνέχεια αφού ο καθηγητής τις βαθμολογήσει να δουν το βαθμό τους.

Για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία επιλέξτε το σύνδεσμο «Δημιουργία Εργασίας»:

 • Πληκτρολογήστε τον τίτλο, την περιγραφή και αν επιθυμείτε κάποια σχόλια σχετικά με την εργασία
 • Επιλέξτε την ημερομηνία λήξης υποβολής της εργασίας.
 • Επιλέξτε αν η εργασία είναι ατομική ή ομαδική
 • Κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Προσθήκη"

Η εργασία προστέθηκε και εμφανίζεται στη σελίδα των εργασιών μαθήματος.

Για να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα εργασία

 • επιλέξτε το εικονίδιο της τροποποίησης στην εργασία που θέλετε να αλλάξετε , διορθώστε την πληροφορία της εργασίας που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Διόρθωση"

Για να διαγράψετε μια εργασία

 • επιλέξτε το εικονίδιο διαγραφής δίπλα στην εργασία που θέλετε να διαγράψετε.

Για να «αποκρύψετε» μια εργασία από τους εκπαιδευόμενους:

 • κάντε κλικ στο εικονίδιο ματιών που βρίσκετε στη στήλη "Ορατό/Αόρατο" που είναι στην ίδια σειρά με την εργασία που πρόκειται να κρύψετε. Το εικονίδιο αλλάζει σε κλειστό εικονίδιο ματιών. Η εργασία δεν εμφανίζεται πλέον στους χρήστες.

Για να «εμφανίσετε» μια κρυμμένη εργασία στους εκπαιδευόμενους:

 • κάντε κλικ στο κλειστό εικονίδιο ματιών που βρίσκετε στη στήλη "Ορατό/Αόρατο" που είναι στην ίδια σειρά με την εργασία που πρόκειται να γίνει ορατό στους χρήστες. Το εικονίδιο αλλάζει σε ανοιχτό εικονίδιο ματιών. Η εργασία εμφανίζεται πλέον στους χρήστες

Για να δείτε τις εργασίες που έχουν αποστείλει οι εγγεγραμμένοι φοιτητές κάντε κλικ στον τίτλο της εργασίας που επιθυμείτε. Στη σελίδα της εργασίας που εμφανίζεται:

 • Υπάρχει λίστα με τους φοιτητές που έχουν τοποθετήσει τις εργασίες τους στην πλατφόρμα και την ημερομηνία αποστολής των εργασιών τους.
 • Για να δείτε ή να αποθηκεύσετε την εργασία κάποιου φοιτητή κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου. Ωστόσο, μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας όλες τις εργασίες που έχουν τοποθετηθεί από τους φοιτητές σε συμπιεσμένο αρχείο επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Κατέβασμα όλων των εργασιών σε αρχείο .zip»
 • Πληκτρολογήστε το βαθμό της εργασίας και κάποια σχόλια σχετικά με την εργασία ενός φοιτητή αν επιθυμείτε. Για να καταχωρηθούν οι βαθμολογίες σας και τα σχόλια σας για τις εργασίες των φοιτητών κάντε κλικ στο πλήκτρο «Καταχώρηση αλλαγών»

Επιστροφή στα περιεχόμεναΟμάδες Χρηστών

Ένα άλλο υποσύστημα που επιτρέπει τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους είναι η οργάνωσή τους σε ομάδες χρηστών. Μια ομάδα χρηστών είναι μια συλλογή εγγεγραμμένων χρηστών του μαθήματος που μοιράζονται την ίδια περιοχή συζητήσεων καθώς και την ίδια περιοχή μεταφόρτωσης αρχείων και εργασιών.

Δημιουργία Ομάδας Χρηστών

Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα επιλέξτε το σύνδεσμο "Δημιουργία καινούριας ομάδας χρηστών"

 • Εισάγετε τον αριθμό των ομάδων που επιθυμείτε να δημιουργήσετε και το μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα χρηστών. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Δημιουργία"
 • Στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο με την ένδειξη "Ρυθμίσεις"

Σχετικά με τις ρυθμίσεις των ομάδων χρηστών μπορείτε να καθορίσετε:

 • Εάν οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εγγράφονται μόνοι τους στις Ομάδες Χρηστών ή προτιμάτε τη εγγραφή τους από τον καθηγητή ή το σύστημα.
 • Εάν κάθε ομάδα χρηστών θα διαθέτει Περιοχή Συζητήσεων ή/και Περιοχή Μεταφόρτωσης αρχείων κι εργασιών ("Έγγραφα").
 • Εάν η Περιοχή Συζητήσεων θα είναι κλειστή (επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε μέλη της Ομάδας) ή ανοικτή (οποιοσδήποτε εκπαιδευόμενος θα μπορεί να διαβάσει και να γράψει μηνύματα)

Για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη «Αλλαγή»

Διαχείριση Ομάδας Χρηστών

Για τη συμπλήρωση των Ομάδων Χρηστών η πλατφόρμα σας παρέχει τη δυνατότητα να το κάνετε είτε αυτόματα είτε να επιμεληθείτε προσωπικά κάθε Ομάδα και να εισαγάγετε έναν-έναν τους χρήστες που θέλετε. Ειδικότερα:

Για να ορίσετε τη σύνθεση στις Ομάδες Χρηστών αυτόματα και με τυχαίο τρόπο επιλέξτε το σύνδεσμο «Συμπλήρωμα των Ομάδων Χρηστών».

Για να ορίσετε τη σύνθεση στις Ομάδες Χρηστών χειροκίνητα, κάντε κλικ στο εικονίδιο μολυβιού που βρίσκετε στη στήλη "Ενέργειες" που είναι στην ίδια σειρά με την "Ομάδα Χρηστών" που επιθυμείτε να διαχειριστείτε.

Μετακινήστε τους σπουδαστές από τον κατάλογο "Μη εγγεγραμμένοι φοιτητές" στα "Μέλη Ομάδας Χρηστών" επιλέγοντας το όνομα του χρήστη και πατώντας το κουμπί με την ένδειξη ">>". Αντίστοιχα αφαιρέστε έναν σπουδαστή από τον κατάλογο "Μέλη Ομάδας Χρηστών" επιλέγοντας το όνομα του χρήστη και πατώντας το κουμπί με την ένδειξη "<<"

Επιπλέον αν θέλετε μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομα της Ομάδας ή το μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων, να αντιστοιχίσετε ένα διδάσκοντα στην Ομάδα Χρηστών επιλέγοντας ένα χρήστη με την ιδιότητα αυτή από τον αντίστοιχο κατάλογο και να πληκτρολογήσετε μια περιγραφή της Ομάδας Χρηστών. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Αλλαγή"

Για να διαγράψετε ομάδες χρηστών:Μπορείτε να διαγράψετε μια ομάδα χρηστών επιλέγοντας το εικονίδιο διαγραφής που είναι στην ίδια σειρά με την "Ομάδα Χρηστών" που επιθυμείτε να διαγράψετε. Αν επιθυμείτε να διαγράψετε όλες τις ομάδες χρηστών που υπάρχουν επιλέξτε το σύνδεσμο "Διαγραφή όλων των ομάδων χρηστών". Μπορείτε να διαγράψετε από τις ομάδες χρηστών που έχουν δημιουργηθεί όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Εκκαθάριση όλων των ομάδων χρηστών". Οι ομάδες χρηστών θα είναι κενές έπειτα από την εκκαθάριση. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες διαγράφονται από τις ομάδες χρηστών αλλά δεν διαγράφονται από το μάθημα. Ως καθηγητής, έχετε το δικαίωμα να εισέρχεστε σε όλες τις περιοχές Εγγράφων και Συζήτησης. Οι διδάσκοντες μπορούν επίσης να εισέρχονται σε όλες τις περιοχές, αλλά μπορούν να διαχειρίζονται μόνο τις περιοχές της Ομάδας Εργασίας στην οποία είναι διδάσκοντες. Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κάποιας Ομάδας Χρηστών, μεταβαίνετε στην περιοχή διαχείρισης της ομάδας.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΑσκήσεις

Το υποσύστημα αυτό ενσωματώνει μια γεννήτρια παραγωγής Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης για τους εκπαιδευόμενους. Επιτρέπει τη δημιουργία ασκήσεων με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με μοναδική απάντηση ή με πολλαπλή απάντηση, καθώς κι ασκήσεις του τύπου «συμπληρώματος κενών» ή «ταιριάσματος».

Για να δημιουργήσετε μια άσκηση επιλέξτε το σύνδεσμο "Καινούρια άσκηση"

 • Εισάγετε ένα όνομα και μια περιγραφή για την άσκηση
 • πιλέξτε αν θέλετε οι ερωτήσεις να εμφανίζονται όλες σε μια σελίδα ή να εμφανίζεται μια ερώτηση ανά σελίδα.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Επικύρωση" για να δημιουργηθεί η άσκηση.

Για να προσθέσετε μια ερώτηση σε μια άσκηση αυτοαξιολόγησης

 • μπορείτε να προσθέσετε μια ερώτηση που ανήκει σε άλλη άσκηση επιλέγοντας το σύνδεσμο "Ερώτηση από άλλη άσκηση"
 • Αν θέλετε να προσθέσετε μια ερώτηση η οποία υπάρχει και σε κάποια άλλη άσκηση επιλέξτε το σύνδεσμο "Επαναχρησιμοποίηση".
 • Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε μόνο τις ερωτήσεις μιας συγκεκριμένης άσκησης επιλέγοντας την από τη λίστα με την ένδειξη "Φιλτράρισμα"

Για να προσθέσετε μια καινούρια ερώτηση στην άσκηση επιλέξτε το σύνδεσμο "Καινούρια Ερώτηση".

 • Εισάγετε ένα όνομα και κάποια σχόλια για την ερώτηση.
 • Αν επιθυμείται να προσθέσετε κάποια εικόνα στην ερώτηση σας κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Browse", πλοηγηθείτε στο τοπικό σας δίσκο και επιλέξτε το αρχείο εικόνας που θέλετε.
 • Eπιλέξτε τον τύπο της ερώτησης. Τέλος πατήστε το πλήκτρο "Επικύρωση"

Επιλέξτε τον τύπο της ερώτησης. Οι επιλογές που υπάρχουν είναι:

 • Πολλαπλής επιλογής με μια μοναδική απάντηση
 • Πολλαπλής επιλογής με πολλαπλές απαντήσεις
 • Ταίριασμα
 • Συμπλήρωμα κενών

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Οι ερωτήσεις αυτές εξ ορισμού υποστηρίζουν μόνο 2 πιθανές απαντήσεις (Σωστή/Λάθος).

 • Εάν επιθυμείτε να έχετε περισσότερες πιθανές απαντήσεις πατήστε "+απαντ." για κάθε πρόσθετη απάντηση που απαιτείτε. Εάν επιθυμείτε να μειώσετε τον αριθμό των πιθανών απαντήσεων πατήστε "-απαντ" για κάθε απάντηση που αφαιρείται.
 • Τσεκάρετε το αριστερό κουμπί για τη σωστή/σωστές απάντηση/απαντήσεις
 • Στο πεδίο απάντηση, εισάγετε το κείμενο για τις πιθανές απαντήσεις στις ερωτήσεις
 • Στο πεδίο σχόλιο απάντησης, εισάγετε την ανατροφοδότηση που δίνεται εάν ένας σπουδαστής επιλέξει εκείνη την απάντηση
 • Δώστε ένα βάρος (βαθμό) σε κάθε απάντηση. Το βάρος (βαθμός) μπορεί να είναι ένας οποιοσδήποτε θετικός ή αρνητικός αριθμός ή το μηδέν.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Επικύρωση" όταν ολοκληρώσετε την απάντηση

Ερωτήσεις Ταιριάσματος

Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να δημιουργήσετε μια ερώτηση όπου ο φοιτητής θα πρέπει να συνδυάσει στοιχεία από δύο σύνολα ή να ταξινομήσει στοιχεία με κάποια σειρά.

 • Πληκτρολογήστε τις ερωτήσεις που θα πρέπει να συνδεθούν με τις επιλογές.
 • Πληκτρολογήστε τις επιλογές μεταξύ των οποίων οι φοιτητές θα μπορούν να διαλέξουν τη σωστή απάντηση.
 • Αντιστοιχίστε το πρώτο σύνολο με το δεύτερο σύνολο μέσω του μενού που βρίσκεται δεξιά από τις ερωτήσεις.
 • Δώστε ένα βάρος (βαθμό) σε κάθε απάντηση. Το βάρος (βαθμός) μπορεί να είναι ένας οποιοσδήποτε θετικός ή αρνητικός αριθμός ή το μηδέν.
 • Μερικά στοιχεία από το πρώτο σύνολο μπορούν να δείχνουν στο ίδιο στοιχείο του δεύτερου συνόλου.
 • Εξ ορισμού σας δίνονται μόνο δύο ερωτήσεις και δύο πιθανές επιλογές για αντιστοίχιση. Εάν επιθυμείτε να έχετε περισσότερες ερωτήσεις πατήστε το πλήκτρο "Προσθήκη" για κάθε πρόσθετη ερώτησ ή επιλογή αντιστοίχισης .
 • Όταν ολοκληρώσετε την αντιστοίχιση των ερωτήσεων με τις πιθανές επιλογές πατήστε το πλήκτρο "Επικύρωση" για να καταχωρηθούν οι ερωτήσεις ταιριάσματος στην άσκηση σας.

Ερωτήσεις συμπληρώματος κενών

Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κείμενο με κενά, με σκοπό να βρουν οι εκπαιδευόμενοι τις λέξεις που λείπουν.

 • Πληκτρολογήστε το κείμενο και για να διαγράψετε μια λέξη από το κείμενο έτσι ώστε να δημιουργηθεί κενό βάλτε τη λέξη μεταξύ αγκυλών [όπως αυτή].
 • Για να προχωρήσετε πατήστε το πλήκτρο "Επόμενο"
 • Δώστε ένα βάρος (βαθμό). Για παράδειγμα αν θέλετε να ορίσετε στην ερώτηση , σαν άριστα το 10 και έχετε 5κενά, μπορείτε να δώσετε σαν βαθμολογία το 2 σε κάθε κενό.
 • Για να καταχωρηθεί η ερώτηση συμπληρώματος κενών στην άσκηση πατήστε το πλήκτρο "Επικύρωση"

Ο πίνακας βαθμολόγησης συντάσσεται καθορίζοντας το κατάλληλο βάρος στον αριθμό σωστών απαντήσεων για κάθε ερώτηση. Παραδείγματος χάριν, εάν έχετε μια ερώτηση με 4 απαντήσεις (με ενδεχομένως περισσότερες από μια απαντήσεις σωστές) και ο σπουδαστής έχει δύο λανθασμένες απαντήσεις και δύο σωστές, μπορείτε να του δώσετε τη μισή από τη μέγιστη βαθμολογία, αλλά μπορείτε επίσης να αποφασίσετε ότι αυτό δεν είναι ικανοποιητικό και να δώσετε, παραδείγματος χάριν, τη μέγιστη βαθμολογίας (20), μόνο εάν όλες οι απαντήσεις είναι σωστές και μηδέν (0) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΒίντεο

ΠΠρόκειται για ένα υποσύστημα διάθεσης οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού. Υπάρχουν δύο επιλογές. Προσθήκη αρχείου βίντεο και προσθήκη συνδέσμου βίντεο που βρίσκεται αποθηκευμένο σε ένα Video On Demand (VOD) Server.

Για να προσθέσετε ένα αρχείο βίντεο πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου ή κάντε κλικ στον πλήκτρο "Browse" για να το αναζητήσετε. Επίσης, πληκτρολογήστε στα αντίστοιχα πεδία τον τίτλο του βίντεο και, αν επιθυμείτε, μια σύντομη περιγραφή. Μετά κάντε κλικ στο πλήκτρο "Προσθήκη" για να γίνει η μεταφόρτωση του αρχείου στην πλατφόρμα.

Αρχεία βίντεο τα οποία έχετε ήδη μεταφορτώσει, μπορείτε να διορθώσετε τα στοιχεία τους επιλέγοντας το εικονίδιο της τροποποίησης ή να τα διαγράψετε επιλέγοντας το εικονίδιο.

Παράλληλα επιλέγοντας «Διαγραφή όλων των συνδέσμων», θα διαγραφούν όλα τα αρχεία βίντεο που έχετε ανεβάσει στο μάθημά σας.

Για να προσθέσετε ένα σύνδεσμο, σε αρχεία βίντεο αποθηκευμένα σε έναν VoD Server κάντε κλικ στην αντίστοιχη επιλογή:

Για να προσθέσετε ένα σύνδεσμο εξυπηρέτη, στον οποίο βρίσκονται αρχεία βιντεοσκοπημένων μαθημάτων:

 • Πληκτρολογήστε την διεύθυνση του Vod Server στον οποίο βρίσκεται το αρχείο βιντεοσκοπημένου μαθήματος που επιθυμείτε να προσθέσετε στο πεδίο "URL".
 • Πληκτρολογήστε ένα τίτλο και μια περιγραφή για το αρχείο του βιντεοσκοπημένου μαθήματος και πατήστε το κουμπί με την ένδειξη "Προσθήκη" για να προστεθεί ο σύνδεσμος του αρχείου.

Μπορείτε να διορθώσετε τα στοιχεία το σύνδεσμο προς ένα βιντεοσκοπημένο μάθημα \ επιλέγοντας το εικονίδιο της τροποποίησης ή διαγράψετε το σύνδεσμο επιλέγοντας το εικονίδιο διαγραφής. Για να διαγράψετε όλους τους συνδέσμους προς βιντεοσκοπημένα μαθήματα που έχετε προσθέσει επιλέγετε "Διαγραφή όλων των συνδέσμων".

Για να "κρύψετε" ένα σύνδεσμο βιντεοσκοπημένου μαθήματος από τους χρήστες του συστήματος κάντε κλικ στο εικονίδιο ματιών που βρίσκεται στην ίδια σειρά με τον τίτλο του συνδέσμου. Το εικονίδιο αλλάζει σε κλειστό εικονίδιο ματιών . Ο σύνδεσμος δεν εμφανίζεται (άρα δεν είναι διαθέσιμος) πλέον στους χρήστες.

ΓΓια να "εμφανίσετε" ένα κρυμμένο σύνδεσμο στους χρήστες του συστήματος κάντε κλικ στο κλειστό εικονίδιο ματιών που είναι στην ίδια σειρά με το σύνδεσμο που πρόκειται να γίνει ορατός στους χρήστες. Το εικονίδιο αλλάζει σε ανοιχτό εικονίδιο ματιών . Ο σύνδεσμος εμφανίζεται πλέον στους χρήστες.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΚουβέντα

Το υποσύστημα αυτό επιτρέπει την σύγχρονη επικοινωνία εκπαιδευτή - εκπαιδευόμενου. Ειδικότερα σας παρέχει τη δυνατότητα να συνομιλήσετε ζωντανά με τους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα. Πιο αναλυτικά:

 • Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το μήνυμα σας και συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο ">>" για να εμφανιστεί και να μπορούν να το δουν οι συνομιλητές σας.
 • Για να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο τις απαντήσεις των συνομιλητών η σελίδα ανανεώνεται αυτόματα κάθε 20 δευτ/τα.
 • Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια συνομιλία επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Αποθήκευση" και θα δημιουργηθεί ένα αρχείο .txt που θα περιέχει τη συνομιλία και θα τοποθετηθεί στα "Έγγραφα".
 • Μπορείτε περιοδικά να διαγράφετε τα μηνύματα που υπάρχουν στην Ζωντανή Συζήτηση επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Καθάρισμα"

Επιστροφή στα περιεχόμεναΧώρος Ανταλλαγής Αρχείων

Ο Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων είναι ένα εργαλείο ανταλλαγής αρχείων μεταξύ εκπαιδευτών κι εκπαιδευομένων. Μπορείτε να ανταλλάξετε οποιοδήποτε τύπο αρχείων κειμένου, εικόνων ή παρουσιάσεων. Ειδικότερα, για να στείλετε ένα αρχείο επιλέξτε το σύνδεσμο «Αποστολή αρχείου».

Στη φόρμα που εμφανίζεται επιλέξτε το αρχείο στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το πλήκτρο «Browse». Προαιρετικά μπορείτε να πληκτρολογήστε μια σύντομη περιγραφή. Στη συνέχεια, επιλέξτε από τον κατάλογο των χρηστών τον παραλήπτη του αρχείου και κάντε κλικ στο πλήκτρο «Αποστολή». Αν θέλετε το αρχείο να σταλεί σε περισσότερους χρήστες, επιλέξτε τους επιθυμητούς παραλήπτες κάνοντας κλικ με το ποντίκι σας στο όνομά του καθενός κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL (Control)

Το υποσύστημα περιλαμβάνει δύο κατάλογους Ανταλλαγής Αρχείων. Στον κατάλογο Εισερχόμενα Αρχεία εμφανίζονται τα αρχεία που έχετε παραλάβει από τους εκπαιδευόμενους καθώς και κάποιες επιπλέον πληροφορίες που αφορούν το αρχείο, το όνομα του χρήστη και την ημερομηνία που το παραλάβατε. Στον κατάλογο Απεσταλμένα Αρχεία εμφανίζονται τα αρχεία που έχετε στείλει στους εκπαιδευόμενους με τις αντίστοιχες πληροφορίες.

Αν ο κατάλογος με τα αρχεία που έχετε παραλάβει ή τα αρχεία που έχετε αποστείλει, γίνει αρκετά μεγάλος μπορείτε να τον ελαττώσετε διαγράφοντας όλα ή μερικά από τα αρχεία του. Σημειώστε, ότι το αρχείο δεν διαγράφεται από τη βάση δεδομένων της πλατφόρμας πάρα μόνο από τον κατάλογο.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΔιαχείριση Χρηστών

Το υποσύστημα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημά σας.

Προσθήκη Χρήστη

Για να προσθέσετε έναν σπουδαστή στο μάθημά σας:

Επιλέξτε το σύνδεσμο "Προσθήκη ενός χρήστη", συμπληρώστε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται (Επίθετο, Όνομα, Όνομα Χρήστη).και κάντε κλικ στο πλήκτρο με την ένδειξη "Αναζήτηση". Αν ο χρήστης έχει λογαριασμό στην πλατφόρμα θα σας εμφανιστούν τα στοιχεία του και στη συνέχεια κάντε κλικ στο σύνδεσμο με την ένδειξη "Εγγραφή χρήστη στο μάθημα" για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Σημείωση: Τονίζεται ότι για να γίνει η προσθήκη ενός χρήστη-σπουδαστή σε ένα μάθημα είναι απαραίτητο ο χρήστης αυτός να είναι ήδη καταχωρημένος στην πλατφόρμα και να έχει δικό του λογαριασμό σε αυτήν.

Αν θέλετε να προσθέσετε πολλούς χρήστες στο μάθημά σας τότε κάντε κλικ στο "Προσθήκη πολλών χρηστών". Θα σας ζητηθεί ένα αρχείο με τα ονόματα των χρηστών (usernames). Το αρχείο αυτό πρέπει να είναι ένα απλό αρχείο κειμένου, με τα ονόματα των χρηστών ανά γραμμή. Όμοια οι χρήστες πρέπει να έχουν λογαριασμό στην πλατφόρμα. Αφού έχετε επιλέξει το αρχείο κάνοντας κλικ στο "Browse" κάντε κλικ στο "Προσθήκη" για να γίνει η εισαγωγή των χρηστών. Στην οθόνη σας θα εμφανιστούν ανάλογα μηνύματα για το αν η προσθήκη έγινε με επιτυχία ή όχι.

Προσθήκη χρήστη επισκέπτη

Για να ενεργοποιήσετε το χρήστη επισκέπτη για το μάθημά σας: Επιλέξτε το σύνδεσμο "Προσθήκη χρήστη επισκέπτη", εισάγετε ένα συνθηματικό για τον εν λόγω χρήστη. Σημειώστε το όνομα χρήστη του επισκέπτη (π.χ. guestDI200) και κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Προσθήκη".

Αν έχετε ήδη ενεργοποιήσει το χρήστη επισκέπτη τότε όταν επιλέξετε το σύνδεσμο "Προσθήκη χρήστη επισκέπτη", μπορείτε να αλλάξετε το συνθηματικό του χρήστη επισκέπτη και να πατήσετε το κουμπί με την ένδειξη "Αλλαγή" για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Όπως και στη διαδικασία ενεργοποίησης αν όλα λειτουργήσουν σωστά θα ειδοποιηθείτε με κατάλληλο μήνυμα από το σύστημα.

Σημείωση: Ο επισκέπτης χρήστης έχει πρόσβαση σε όλα τα σημεία του μαθήματος που έχουν πρόσβαση και οι απλοί χρήστες και μπορείτε να τον διαχειριστείτε σα να ήταν ένας οποιοσδήποτε σπουδαστής. Η μόνη διαφορά με τον κανονικό σπουδαστή είναι ότι δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα στοιχεία του προφίλ του. Μετά λοιπόν, την ενεργοποίηση του χρήστη επισκέπτη μπορείτε να μοιράσετε το όνομα χρήστη (π.χ. guestDI200) και το συνθηματικό σε αυτούς που επιθυμείτε να έχουν πρόσβαση στο μάθημά σας με τα δικαιώματα του συγκεκριμένου χρήστη.

Διαγραφή Χρήστη

Για να διαγράψετε έναν σπουδαστή επιλέξτε το εικονίδιο διαγραφής που βρίσκεται στην ίδια σειρά με το όνομα του σπουδαστή που θέλετε να διαγράψετε. Ο σπουδαστής θα παραμείνει στη βάση δεδομένων του GUnet e-Class, αλλά δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημά σας.

Σημείωση: Αν επιλέξετε το σύνδεσμο "Διαγραφή" για τον χρήστη επισκέπτη απλά απενεργοποιείτε το συγκεκριμένο χρήστη και για να τον επαναφέρετε δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε την προαναφερθείσα διαδικασία ενεργοποίησης χρήστη επισκέπτη. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τις τιμές των παραμέτρων σπουδαστών όπως το όνομα ή τον κωδικό πρόσβασης. Η δυνατότητα έχει αποδοθεί στους ίδιους τους σπουδαστές.

Προσθήκη δικαιώματος διαχειριστή

Μπορείτε να αποδώσετε την ιδιότητα του διδάσκοντα σε ένα χρήστη επιλέγοντας το εικονίδιο που βρίσκεται στη στήλη "Διδάσκων" στην ίδια σειρά με το όνομα του χρήστη στον οποίο επιθυμείτε να αποδώσετε αυτή την ιδιότητα. Η απόδοση της ιδιότητας "Διδάσκων" δεν δίνει στο χρήστη δικαιώματα διαχείρισης, αλλά του επιτρέπει να είναι μέλος σε περισσότερες από μία "Ομάδες Χρηστών" (ο σπουδαστής μπορεί να είναι μέλος μόνο μιας ομάδας τη φορά). Αυτό μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο όταν δημιουργείτε τις Ομάδες Χρηστών και ειδικότερα όταν προσπαθήσετε να αντιστοιχήσετε Ομάδα Χρηστών και Διδάσκων.

Μπορείτε να αποδώσετε δικαιώματα διαχειριστή σε ένα χρήστη επιλέγοντας το εικονίδιο που βρίσκεται στη στήλη "Δικαιώματα Διαχειριστή" στην ίδια σειρά με το όνομα του χρήστη στον οποίο επιθυμείτε να αποδώσετε αυτό το δικαίωμα. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ενέργεια αυτή δίνει στο χρήστη ίδια δικαιώματα στο δικτυακό τόπο του μαθήματος με αυτά που έχετε εσείς: προσθήκη, τροποποίηση και διαγραφή όλου του περιεχομένου ή ακόμη και ολόκληρου του δικτυακού τόπου!

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Κατάλογος χρηστών σε αρχείο Excel" μπορείτε να "κατεβάσετε" τοπικά τον πλήρη κατάλογο με τους χρήστες ενός μαθήματος σε μορφή αρχείου Excel.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΣτατιστικά

Στους καθηγητής του μαθήματος παρέχεται η πρόσβαση σε περιορισμένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το μάθημα τους ανά ημέρα / εβδομάδα / μήνα. Επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο, μπορείτε να δείτε τα στατιστικά χρήσης του μαθήματος, μαζί με άλλες πληροφορίες, π.χ. εφαρμογές περιήγησης που χρησιμοποιήθηκαν, λειτουργικό σύστημα, χώρα, μήνα, κλπ.

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Προσθήκη νέου Υποσυστήματος

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ενός νέου υποσυστήματος του μαθήματος (πέραν τον 12 προαναφερθέντων). Υπάρχουν δύο επιλογές, η προσθήκη συνδέσμου στη σελίδα του μαθήματος και το ανέβασμα ιστοσελίδας και δημιουργία συνδέσμου στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Επιλέγοντας το σύνδεσμο "Ανέβασμα σελίδας και δημιουργία συνδέσμου στην Αρχική] Σελίδα" μπορεί να δημιουργηθεί ένας σύνδεσμος σε μια ιστοσελίδα (plain) HTML, την οποία μεταφορτώνετε από τον υπολογιστή σας, στην αρχική σελίδα του μαθήματος.

Ειδικότερα πατήστε το κουμπί με την ένδειξη «Browse» και αναζητήστε στον τοπικό σας δίσκο το αρχείο (HTML) που επιθυμείτε να μεταφορτώσετε. Εισάγετε τον τίτλο για το σύνδεσμο που θα δημιουργήσετε και πατήστε το κουμπί με την ένδειξη «Προσθήκη». Για να αφαιρέσετε τη σελίδα, να στείλετε μια νέα έκδοση ή να αλλάξετε το όνομά της, δεν υπάρχει προς το παρόν καμία άλλη λύση, παρά να απενεργοποιήσετε τη σελίδα και να επαναλάβετε τη διαδικασία με μια νέα σελίδα..

Για να προσθέσετε κάποιο σύνδεσμο στην αρχική σελίδα επιλέξτε το σύνδεσμο "Προσθήκη συνδέσμου στην Αρχική Σελίδα".Εισάγετε τη διεύθυνση URL της σελίδας στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεσμο και ένα τίτλο για το σύνδεσμο που δημιουργείτε και πατήστε το κουμπί με την ένδειξη "Επικύρωση".Για να αφαιρέσετε το σύνδεσμο, να στείλετε μια νέα έκδοση ή να αλλάξετε το όνομά του πρέπει να απενεργοποιήσετε το σύνδεσμο να τον διαγράψετε και να επαναλάβετε τη διαδικασία με έναν νέο σύνδεσμο.

Επιστροφή στα περιεχόμεναΔιαχείριση Μαθήματος

Το υποσύστημα Διαχείριση Μαθήματος σας επιτρέπει να τροποποιήσετε μερικές βασικές παραμέτρους λειτουργίας του Μαθήματος, όπως τα στοιχεία της ταυτότητάς του, τον τύπο της πρόσβασης (ανοικτό, απαιτείται εγγραφή, κλειστό) καθώς και τη γλώσσα ου υποστηρίζει. Επιπλέον επιτρέπει στον καθηγητή να διαγράψει το μάθημα, να το ανανεώσει καθώς και να πάρει αντίγραφο ασφαλείας.

Αναλυτικότερα, μπορείτε να τροποποιήσετε την ταυτότητα του μαθήματος, δηλαδή να τροποποιήσετε τα ονόματα των καθηγητών που υποστηρίζουν το μάθημα και εμφανίζονται στη λίστα, να τροποποιήσετε τον τίτλο του μαθήματος καθώς και να αλλάξετε το τμήμα ή την κατηγορία στην οποίο ανήκει. Επίσης μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο πρόσβασης στο μάθημα. Έχετε τις εξής επιλογές:

 • Ελεύθερη Πρόσβαση (χωρίς συνθηματικό): οποιοσδήποτε μπορεί να επισκεφτεί το μάθημά σας χωρίς να πληκτρολογήσει κάποιο κωδικό πρόσβασης.
 • Ελεγχόμενη Πρόσβαση με ανοιχτή εγγραφή: για να επισκεφτεί κάποιος χρήστης το μάθημά σας πρέπει πρώτα να εγγραφεί ως χρήστης του μαθήματος, αλλά οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει αίτηση εγγραφής
 • Ελεγχόμενη Πρόσβαση: στο μάθημα έχουν πρόσβαση μόνο οι χρήστες που βρίσκονται στη λίστα Χρηστών του Μαθήματος

Εξ ορισμού, το μάθημα έχει ελεύθερη πρόσβαση. Αν θέλετε ελεγχόμενη πρόσβαση, μία συνήθης πρακτική είναι να επιλέξετε «Ελεγχόμενη Πρόσβαση με ανοιχτή εγγραφή» και να ζητήσετε από τους εκπαιδευόμενους να εγγραφούν. Μόλις τελειώσει η εγγραφή μπορείτε να επιλέξετε «Ελεγχόμενη Πρόσβαση» και κατόπιν να αποβάλλεται από το μάθημα τους χρήστες που δεν επιθυμείτε να συμμετάσχουν.

Όταν ολοκληρώσετε όλες τις τροποποιήσεις πατήστε το κουμπί με την ένδειξη "Εκτέλεση Εργασιών".

Διαγραφή ολόκληρου του μαθήματος

Εάν επιλέξετε το σύνδεσμο με τον τίτλο "Διαγραφή ολόκληρου του μαθήματος" σας δίνεται η δυνατότητα να διαγράψετε όλο ο μάθημα. Η ιστοσελίδα που εμφανίζεται σας πληροφορεί για τις λεπτομέρειες του μαθήματος που πρόκειται να διαγράψετε

Διαγράφοντας ένα μάθημα διαγράφονται μόνιμα κι όλα τα περιεχόμενα του καθώς και όλοι οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό. Στο σημείο αυτό πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι οι χρήστες δεν διαγράφονται από την πλατφόρμα μιας και μπορεί να συμμετέχουν σε άλλα μαθήματα.

Θέλετε πράγματι να το διαγράψετε <κωδικός μαθήματος> <τίτλος μαθήματος> ? ΝΑΙ |ΟΧΙ

Η επιλογή του συνδέσμου "ΝΑΙ" θα διαγράψει οριστικά όλο το τρέχον μάθημα.Η] επιλογή του συνδέσμου "ΟΧΙ" ακυρώνει τη διαγραφή

Εάν πραγματικά θέλετε να διαγράψετε ολόκληρο το μάθημα: ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ένα μάθημα διαγραφεί, δεν υπάρχει τρόπος να επαναφερθεί. Χρησιμοποιήστε τη διαγραφή

Δημιουργία Αντιγράφου Ασφαλείας του μαθήματος

Εάν επιλέξετε το σύνδεσμο με τον τίτλο «Αντίγραφο Ασφαλείας του μαθήματος» σας δίνεται η δυνατότητα να "κατεβάσετε" (download) στον υπολογιστή σας ένα αρχείο που περιλαμβάνει ολόκληρο το περιεχόμενο του μαθήματος σας με σκοπό να το χρησιμοποιήσετε σε περιπτώσεις ακούσιας διαγραφής ή καταστροφής του μαθήματος. Να σημειωθεί πως η διαδικασία ανάκτησης μαθήματος γίνεται από τον υπεύθυνο διαχειριστή της πλατφόρμας, κι όχι από τον ίδιο τον καθηγητή, αφού πρώτα του αποστείλετε το αρχείο αντίγραφο ασφαλείας.

Η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας ξεκινάει με την επιλογή «Αντίγραφο Ασφαλείας του μαθήματος» όπου εμφανίζεται μια ιστοσελίδα με το αποτέλεσμα της ενέργειας. Εάν όλα πάνε καλά, στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής θα βρείτε την εξής παράγραφο:

2° - Δημιουργία του αρχείου αντίγραφου ασφαλείας. Δημιουργήθηκε με επιτυχία το αντίγραφο ασφαλείας! Κατεβάστε το .Επιλέξτε το σύνδεσμο "Κατεβάστε το" για να κατεβάσετε το αντίγραφο ασφαλείας του μαθήματος στον υπολογιστή σας. Το αντίγραφο ασφαλείας είναι από ένα συμπιεσμένο αρχείο με κατάληξη "zip". Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Διαχείρισης του Συστήματος, εάν επιθυμείτε να επαναφέρετε ένα μάθημα με τη χρήση του αντιγράφου ασφαλείας.

Ανανέωση μαθήματος

Εάν επιλέξετε το σύνδεσμο «Ανανέωση Μαθήματος» σας δίνεται η δυνατότητα να προετοιμάσετε το μάθημα για μια νέα ομάδα φοιτητών. Αυτό θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο, όταν κατά την έναρξη της καινούριας ακαδημαϊκής χρονιάς (ή του εξαμήνου), θέλετε να κρατήσετε το διδακτικό υλικό, αλλά να διαγράψετε τους παλιούς χρήστες του μαθήματος. Μπορείτε :

 • Να διαγράψετε τους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα.
 • Να διαγράψετε όλες τις ανακοινώσεις του μαθήματος.
 • Να διαγράψετε όλες τις εγγραφές από την ατζέντα του μαθήματος.
 • Να αποκρύψετε από τους φοιτητές τα έγγραφα που έχετε ανεβάσει στην πλατφόρμα.
 • Να αποκρύψετε από τους φοιτητές τις εργασίες που έχετε δημιουργήσει στην πλατφόρμα

Επιλέξτε τις ενέργειες που επιθυμείτε για να ανανεώσετε το μάθημα και στη

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διαφόρων τμημάτων μαθημάτων

Τα ενεργά τμήματα του μαθήματος εμφανίζονται με χρώμα στο πάνω μέρος της αρχική σελίδας κάθε μαθήματος, με έναν σύνδεσμο με τον τίτλο "απενεργοποίηση" να υπάρχει κάτω από το όνομα κάθε τμήματος. Τα απενεργοποιημένα τμήματα εμφανίζονται με γκρι χρώμα στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας κάθε μαθήματος με έναν σύνδεσμο με τον τίτλο "ενεργοποίηση" να υπάρχει κάτω από το όνομα κάθε τμήματος.

 • Τα ενεργοποιημένα τμήματα είναι αυτά που είναι ορατά στους σπουδαστές. Τα απενεργοποιημένα τμήματα είναι αόρατα στους σπουδαστές
 • Ο καθηγητής και οι διδάσκοντες αποφασίζουν ποιες λειτουργίες είναι απαραίτητες για κάθε μάθημα και ενεργοποιούν τα αντίστοιχα τμήματα.
 • Για να απενεργοποιήσετε ένα συστατικό επιλέξτε το σύνδεσμο "απενεργοποίηση" κάτω από το τμήμα που θέλετε να απενεργοποιήσετε
 • Για να ενεργοποιήσετε ένα συστατικό επιλέξτε το σύνδεσμο "ενεργοποίηση" κάτω από το τμήμα που θέλετε να ενεργοποιήσετε
 • Τα απενεργοποιημένα τμήματα είναι ακόμα λειτουργικά και μπορείτε ακόμα να τα χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να φορτώσετε τα έγγραφα μέσω του εργαλείου εγγράφων σας ακόμα κι αν το τμήμα "Έγγραφα" είναι απενεργοποιημένο. Τα απενεργοποιημένα τμήματα είναι αόρατα μόνο για τους σπουδαστές.

Επιστροφή στα περιεχόμενα