Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Χρήσιμα Εγχειρίδια

Χρήσιμα Εγχειρίδια
Στην ενότητα αυτή υπάρχουν διαθέσιμα χρήσιμα εγχειρίδια που αφορούν την περιγραφή, τη λειτουργία και τις δυνατότητες της πλατφόρμας eClass.
Σημείωση: Για να διαβάσετε τα αρχεία PDF μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Acrobat Reader που θα βρείτε εδώ.