Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Αίτηση Εγγραφής Καθηγητή

Αίτηση Εγγραφής Καθηγητή
Εγγραφή
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα αναστείλει τη λειτουργίας της σύντομα και δεν υποστηρίζει πλέον εγγραφές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη νέα πλατφόρμα στο https://opencourses.ionio.gr